Arkiv   Om oss   Kontakt   SV/EN 

08.09.2017   
Nordic Mines AB (publ) har blivit avnoterade från Nasdaq Stockholm

05.09.2017  
Inför fredagens bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) önskar bolaget göra följande uttalande.

04.09.2017   
Nordic Mines AB (publ): Styrelsen informerar om börsens agerande i samband med kommunikation kring regelefterlevnad

22.08.2017   
Nordic Mines AB (publ): Delårsrapport januari - juni 2017

10.08.2017   
Styrelsens kommentar och bedömning av alternativ från Firesteel och Lau Su samt sammanfattande beskrivning på svenska över alternativen. Fullständiga presentation på Engelska bifogas som separat pdf.

04.08.2017   

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ)

25.07.2017   
Nordic Mines AB (publ): Till aktieägare i Nordic Mines

11.07.2017           
Nordic Mines AB (publ): Styrelsen informerar om strategisk plan och att flytta fram extrastämma

10.07.2017           
Nordic Mines AB (publ) - Information kring observationsnotering och handelsstopp aktiehandel

21.06.2017   
Nordic Mines AB (publ) kallar till extra bolagsstämma för att besluta om joint venture med Firesteel Resources Inc. enligt uppgifter som tidigare offentliggjorts.

20.06.2017
Nordic Mines AB (publ) meddelar tillägg till kallelse till årsstämma 30 juni 2017

16.06.2017
Nordic Mines AB (publ) och Firesteel Resources Inc. meddelar revision av tidigare kommunicerad överenskommelse

08.06.2017
Nordic Mines meddelar följande ändringar för styrelse och förändringar i koncernledningen

08.06.2017
Nordic Mines undertecknar en avsiktsförklaring avseende ett Joint Venture med Firesteel

05.06.2017
Nordic Mines AB (publ): Pressmeddelande rörande meddelande från Nasdaq Stockholm

01.06.2017
Nordic Mines AB (publ): Återpublicering av kallelse till årsstämma

01.06.2017
Nordic Mines AB (publ): Kallelse till årsstämma

23.05.2017
Nordic Mines AB (publ): Delårsrapport januari - mars 2017

15.05.2017
Nordic Mines får erbjudande om garanterad nyemission

11.05.2017
Nordic Mines AB (publ): Godkännande att bearbeta malm från tredje part

10.05.2017
Nordic Mines AB (publ): Kallelse till aktieägarmöte
Nordic Mines AB (Publ)