Arkiv   Om oss   Kontakt   SV/EN 


Nordic Mines AB (publ) grundades i maj 2005. Affärsidén var att fokusera på prospektering och utvinning av guld i Sverige och Finland; länder med god gruvkultur och låg politisk risk. Verksamheten startades vid en tidpunkt då guldpriset hade varit tillbakapressat under en längre tid och bedömdes ha god potential att stiga. Nischen var skydda de för guldutvinning intressantaste områdena i Sverige och Finland. Det nybildade bolaget förvärvade bland annat en licens för guldfyndigheten Laiva, utanför Brahestad i mellersta Finland.

Sedan dess har Nordic Mines bedrivit systematisk uppborrningav fyndigheten, ansökt - och beviljats – de tillstånd som krävs för att bedriva gruvverksamhet i området samt sökt och beviljats finansiering för uppbyggnaden av hela guldproduktionskedjan – från brytning i dagbrott till gjutning av dorétackor. Våren 2010 inleddes ett intensivt bygg- och anläggningsarbete med hjälp av ledande gruventrepenörer inför produktionsstarten i Laivagruvan sensommaren 2011. Samtidigt tog Nordic Mines klivet från att vara ett prospekteringsbolag till att bli ett gruvföretag.

Parallellt med utvecklingen av Laivafyndigheten har Nordic Mines förvärvat licenser för andra områden i både Finland och Sverige. Där bedrivs prospektering, bland annat med hjälp av bolagets unika och egenutvecklade prospekteringsmetod baserad på undersökning av ytmoränen. Denna metod har även varit en nyckelfaktor för framgångarna i Laivagruvan.
Nordic Mines AB (Publ)